Regulamin sklepu internetowego pulio.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem Hurtowni Internetowej www.pulio.pl jest firma:

Firma Handlowa PULIO Krzysztof Gebel
ul. Kolejowa 3, 55-040 Bielany Wrocławskie
NIP 894-142-23-35 REGON 020324052
Tel./Fax +48 71 352-07-80
E-mail: biuro@pulio.pl

II. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Korzystanie z Hurtowni Internetowej odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie,
 2. Hurtownia prowadzi sprzedaż wyłącznie dla przedsiębiorców.
  1. W celu złożenia zamówienia w Hurtowni Internetowej, konieczne jest zarejestrowanie się na stronie www.pulio.pl. Aby konto zostało zweryfikowane prosimy o przesłanie e-mailem lub faxem dokumentów firmowych (NIP, REGON, wpis do ewidencji).
  2. Wszelkie dane podawane są dobrowolnie i klient ma pełne prawo wglądu oraz ich weryfikacji.
  3. Wysyłając zgłoszenie rejestracyjne za pośrednictwem strony Hurtowni Internetowej pulio.pl klient akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych o których mowa,
 3. Po weryfikacji i zaakceptowaniu zgłoszenia rejestracyjnego klient ma możliwość zamawiania towarów na podstawie widocznych stanów dostępności. Stany te są podane orientacyjnie i podlegają ciągłym rotacjom magazynowym. Hurtownia Internetowa nie gwarantuje dostępności towarów,
 4. Aby dokonać zakupu należy przesłać umieszczony w „Twoim koszyku” poprawnie wypełniony formularz zamówienia,
 5. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z Hurtowni Internetowej pulio.pl potwierdzającą złożone zamówienie. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji,
 6. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia Użytkownika z powodu niedostępności towarów objętych zamówieniem lub z innych przyczyn, Hurtownia zastrzega sobie prawo realizacji zamówienia częściowego,
 7. Hurtownia zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia:
  1. w przypadku gdy płatność nie została dokonana w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zamówienia oraz faktury proformy (dotyczy zamówień z płatnością przelewem).
  2. w przypadku gdy klient nie zgłosił się po zamówiony towar w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zamówienia (dotyczy zamówień płatnych gotówką przy odbiorze osobistym).
 8. Wszystkie ceny na stronie Hurtowni Internetowej zamieszczone przy danym towarze:
  1. stanowią ceny netto (nie zawierają podatku VAT) i określone są w złotych polskich
  2. stanowią ceny netto przed rabatami (z wyjątkiem cen w zakładce Promocje, które są cenami NET/NET)
  3. nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy
  4. Towary prezentowane na stronach Hurtowni Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

III. PŁATNOŚCI

Możliwe są następujące formy płatności:

 • Za pobraniem – płatność przy odbiorze paczki.
 • Płatne gotówką przy odbiorze osobistym.
 • Przelewem zwykłym – towar wysyłamy po zaksięgowaniu przelewu na koncie Hurtowni
 • W przypadku płatności przelewem, pracownik Hurtowni Internetowej, po zweryfikowaniu zamówienia, skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia ostatecznej wartości przelewu.

Płatności należy dokonać na poniższe konto:
Konto firmowe Hurtowni Internetowej pulio.pl
Nr rachunku:
Oddział 1 PKO BP SA Wrocław,
98 1020 5226 0000 6402 0219 9727

Firma Handlowa PULIO
ul. Kolejowa 3,
55-040 Bielany Wrocławskie
W treści przelewu proszę wpisać numer zamówienia.
Rabaty ustalane są indywidualnie i uzależnione są od historii współpracy oraz wielkości zamówień

IV. WYSYŁKA TOWARU

 1. Wysyłka towaru możliwa jest tylko w granicach Polski. W przypadku zamówień zagranicznych należy się skontaktować telefonicznie lub przez e-mail z Hurtownią aby ustalić indywidualne warunki.
 2. W hurtowni obowiązuje minimum logistyczne 800 zł netto po rabatach. Koszt przesyłki ponosi dostawca.
 3. Termin realizacji zamówienia wynosi 7 dni. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy.
 4. W przypadku zapłaty przelewem bankowym, termin realizacji zamówienia liczy się od daty otrzymania przelewu na konto Hurtowni.
 5. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone.
 6. Przesyłki nadawane są od poniedziałku do piątku kurierem GLS lub DSV.
 7. Do każdego zakupionego towaru dołączamy fakturę VAT.

V. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Niniejszy punkt 5. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Produktów, Umów Sprzedaży, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialnością określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144,poz. 1204 ze zm.).
  1. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
  2. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a – 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
  3. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
 3. Reklamacja może zostać złożona na przykład:
  1. pisemnie na adres: Firma Handlowa PULIO ul. Kolejowa 3, 55-040 Bielany Wrocławskie;
  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@pulio.pl
 4. Przesłanie lub zwrot Produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres: Firma Handlowa PULIO ul. Kolejowa 3, 55-040 Bielany Wrocławskie.
 5. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 6. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.
 7. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub Produkt) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania

VI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży zostaje wyłączona.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych podanych przez Klienta w trakcie rejestracji lub składania zamówienia jest Sprzedawca.
 2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umów o świadczenie usług Sprzedawcy, umów sprzedaży na odległość oraz innych celów, na które Klient wyrazi zgodę.
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, do ich poprawiania oraz ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności.